BARBIĆ TERMIKA d.o.o.

PUNI NAZIV: BARBIĆ TERMIKA društvo s ograničenom odgovornošću za montažu i servisiranje
ADRESA: 52446 Nova Vas, Barbići 20
OIB: 29610063290
DJELATNOST: Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju